Sociální iniciativy

Právě na to moje země Guatemala čeká

Právě na to moje země Guatemala čeká

Kinal začal svou činnost v roce 1961 se skupinou zedníků a tesařů v okrajové čtvrti hlavního města Guatemaly. V současné době studuje v technickém vzdělávacím institutu 1500 mladých lidí. Tito lidé zde získávají průpravu, která jim umožňuje nalézt práci a uživit tak svou rodinu. O této instituci a dalších, které podporoval blahoslavený Álvaro del Portillo, hovoří dokumentární film „Pracovat pro druhé“.

Z Bronxu na univerzitu

Z Bronxu na univerzitu

Z kritických prací Roberta Putnama můžeme mít dojem, že mnoho amerických dětí a mladých lidí nemá a nebude mít žádnou příležitost k prosperitě. Zkušenosti Rosedale Center, které už léta pracuje v Bronxu s dětmi z chudých rodin, ale ukazují, že jejich nepříznivá situace se může zlepšit.

Dva týdny se syrskými a palestinskými uprchlíky v Bejrútu

Dva týdny se syrskými a palestinskými uprchlíky v Bejrútu

Jeden univerzitní student se rozhodl strávit druhou půlku letošního července na pracovním táboře v Bejrútu v Libanoně. Vypráví, že „dokud to člověk neprožije sám, neuvědomí si, že k dosažení štěstí není třeba pohodlný život, ale milující srdce“.