Odeslání vyslyšené prosby

Pokud byla vaše prosba na přímluvu José Luise vyslyšena, můžete svůj případ popsat a poslat do Kanceláře pro svatořečení prelatury Opus Dei. Pomůžete tím rozšiřovat tuto zbožnost a potvrdíte tak, že se tato osoba před Bohem přimlouvá.