Vyjádření preláta k zemětřesení v centru Itálie

Mons. Echevarría prosí o modlitby za osoby, které byly postižené zemětřesením, a vybízí k pomoci.

Opus Dei - Vyjádření preláta k zemětřesení v centru ItálieAmatrice, Itálie

Když se Mons. Javier Echevarría dozvěděl ráno 24. srpna o zemětřesení, které postihlo některé oblasti střední Itálie a vyžádalo si četné oběti na životech, požádal věřící prelatury Opus Dei, aby se připojili k úmyslům papeže Františka: „Prosíme Pána o útěchu pro tato zkroušená srdce: Ať jim udělí pokoj!“

„Ve těchto chvílích plných bolesti“, řekl prelát, “se modlíme za ty, kdo ztratili život, za zraněné a za ty, kdo utrpěli materiální škody. A také za jejich rodiny. Kéž každý z nich pocítí naši duchovní i lidskou blízkost.“

„Zvláštním způsobem“, řekl Mons. Echevarría, „prosím věřící a přátele prelatury, kteří se nachází v těchto místech, aby ze všech sil spolupracovali a byli nápomocni těm, kdo mají na starost pomoc osobám postižených tímto zemětřesením.“