Velké rodiny: Spousta práce a spousta zábavy

„Mít velkou rodinu je jistě namáhavá práce, ale je to nesmírně obohacující a může to být spousta zábavy.“ John Perrotet, 46, pracuje v turistickém sektoru v Sydney v Austrálii, kde žije s manželkou Anne a s rodinou.

Jednoduchá skutečnost, mnohými často přehlížená, je, že klíčem k úspěšnému manželství je výběr správného partnera. Učení sv. Josemarie mě vedlo k tomu, že jsem vzal tuto zodpovědnost velmi vážně. Když jsem jako student bydlel ve Warrane College, stýkal jsem se s dobrou partou lidí a s radostí mohu říci, že jsem, s pomocí sv. Josefa, našel skvělou manželku – Anne. Dnes máme dvanáct dětí ve věkovém rozpětí od jednadvaceti do tří let. Je to můj největší poklad tady na zemi, který bych nikdy nepokládal za možný nebýt sv. Josemarie. Je to přímý důsledek jeho učení o manželství jako povolání a o velkorysosti vůči Bohu, pokud jde o předávání života.

S tak velkou rodinou vždycky přicházejí výzvy, zvláště když jsou si děti věkově tak blízko. Dnes, v této době, musí lidé pochopit, že mít velkou rodinu je jistě namáhavá práce, ale je to nesmírně obohacující a může to být spousta zábavy.

Učit děti štědrosti není snadné, ale ve velké rodině se to stává praktickou nutností. Jeden dar, který jsme v tomto ohledu dostali, je, že jeden z našich synů je nyní také v Opus Dei. Doufám, že jeho příklad povede některé z našich ostatních dětí k odevzdání života Bohu. Byli bychom velmi šťastní, kdyby dostali dar celibátu, který člověka povzbuzuje, aby odevzdal jak tělo, tak duši Bohu a nabídl mu nerozdělené srdce, aniž by nejprve musel projít lidskou láskou.

V časech zkoušek byl pro nás velmi důležitý příklad sv. Josemarie, který nás učil vytrvale zachovávat nadpřirozený pohled. Z finančního hlediska jsme nikdy nepostrádali výzvy, ale náš Pán ví přesně, jak náročný na nás může být, abychom v něj neztratili důvěru.

Asi nejtěžší zkouškou pro nás byla ztráta jednoho z našich dětí. Nedlouho poté, co jsme se dozvěděli, že Anne čeká dítě, jsme zjistili, že Josef má vrozenou vadu, která znamenala, že nemůže přežít. S velkou pomocí Boží milosti jsme byli schopni nabídnout naše děťátko zpátky Ježíši v den jeho narození. Pán nám dal v této době velkou vyrovnanost a dar mít jedno z našich dětí v nebi.