Setkání v Římě: „Manželé, ať je vidět, že se milujete!“

V sobotu 27. října se uskutečnilo v Římě setkání 3000 lidí s prelátem Opus Dei. Odpovídal na otázky ohledně rodiny, výchovy a předávání víry.

Fotogalerie ze setkání v Římě

Modlete se za papeže. Nechce pro sebe nic, pouze touží po naší lásce, pomoci, sympatiích a to nás musí vést každý den k modlitbě za něho. Těmito slovy Mons. Javier Echevarría zahájil setkání, jež se konalo ve Velkém divadle v Římě 26. října za účasti více než 3000 lidí.

Na otázku jednoho studenta filosofie, který chtěl vědět, jak odpovědět na výzvu papeže Františka po evangelizaci, řekl: Papež nás pozval, abychom šli na periferie světa. Je velmi důležité, abychom pomáhali těm nejpotřebnějším, abychom navštěvovali nemocné, abychom šli i na periferie, které máme hned vedle sebe.

Jděme mezi lidi s pokorou toho, kdo se vydává do služby druhým, aniž by za to něco očekával. Ne, abychom druhé učili, ale abychom se od nich učili.

Jeden manželský pár se ho zeptal na odpovědnost rodičů ohledně lidského a duchovního růstu dětí. Prelát řekl o apoštolátě s druhými manželi a dětmi toto: Na prvním místě je nutné s manželem/manželkou mít takový vztah, kde láska roste každý den. Láska, kterou druzí vidí na vlastní oči: kde skutky hovoří, že manžel den ode dne více miluje svou manželku a naopak.

Děti musí vidět, že je milujete, a stejně tak to musí vidět i manželské páry, jež jsou vašimi přáteli. Pamatujte na to, že povolání k manželství není o nic méně důležité, než povolání k posvěcenému životu nebo ke kněžství: má stejnou důstojnost, protože tak to chtěl Bůh pro většinu svých dětí.

Poslední otázka měla být jakousi vzpomínkou na dona Álvara del Portilla, jenž bude v brzké době blahořečen. Byl milován za to, jak byl otevřený, ochotný a vstřícný. Jednou, když byl ještě univerzitním studentem, byl napaden, když se vracel z katecheze, kterou dával v jedné okrajové čtvrti Madridu. Zranili ho do hlavy francouzským klíčem. Toto zranění mu po mnoho let způsobovalo opakující se silné bolesti hlavy. Dokázal je proměnit v oběť Bohu a tak tyto obtíže nabízel na své úmysly.

Na konci setkání pozdravil Mons. Echevarría několik rodin s dětmi. Mnohé z těchto rodin se svěřilo, že byly téhož dne odpoledne na setkání rodin se Svatým otcem na náměstí svatého Petra.