Rozhovor s Fernandou Lopes, předsedkyní výboru pro oslavu stého výročí založení Opus Dei

Fernanda Lopes (Brazílie, 1986) je předsedkyní iniciálního výboru vytvořeného na oslavu stého výročí založení Díla. Od září 2020 je členkou Ústřední asesorie v Římě.

Opus Dei - Rozhovor s Fernandou Lopes, předsedkyní výboru pro oslavu stého výročí založení Opus DeiFernanda Lopes (Brazílie, 1986), předsedkyně výboru ke stému výročí založení Opus Dei

V čem spočívá práce tohoto výboru?

Tato skupina je tzv. iniciální výbor. Tvoří ho skupinka sedmi osob - tři muži a čtyři ženy, různého věku, z různých zemí a různých profilů -, kteří pracují a žijí v Římě. V tuto chvíli jsme si připravili první kroky v souladu s tím, co prelát ve svém nedávném poselství nastínil.

Jaké akce nebo práce se již zahájily?

Prelát v součinnosti se svými radami (Ústřední asesorie a Generální rada) definoval cíl výročí, které je popsáno v jeho posledním poselství. Na tomto základě může výbor začít formulovat přípravné práce. Příští roky budou roky naslouchání, reflexe a učení se. Záměrem je, aby účast osob z Díla byla co možná nejširší.

Prelát se ve svém poselství zmiňuje o fundamentální roli těch nejmladších. Už jste na tomto úkolu pracovali?

Ve výboru počítáme s aktivní účastní mladých lidí. I já se cítím zvláště oslovena, protože my, kteří jsme přišli do Díla až ve třetím tisíciletí, víme, že jsme protagonisty tohoto historického okamžiku.

Jak se budou aktualizovat informace o přípravných pracích?

Jak jsem už řekla, v této chvíli budeme spíše naslouchat; práce, týkající se organizace, bude až na druhém místě. Ale jakmile budou k dispozici důležité novinky, publikují se na těchto webových stránkách.