Rok svatého Pavla na webu Opus Dei

Od 28. června 2008 do 29. června 2009 bude církev slavit jubilejní rok věnovaný svatému Pavlovi, ke dvoutisíciletému výročí jeho narození. Webová stránka Opus Dei nabídne sérií videí o apoštolu národů.

Vyhlášením Roku svatého Pavla zve Svatý otec křesťany, aby se hlouběji ponořili do učení apoštola pomocí „liturgických, kulturních a ekumenických událostí, stejně jako pastorálních a sociálních iniciativ, inspirovaných pavlovskou spiritualitou.“

Webová stránka Opus Dei nabídne každý měsíc video věnované svatému Pavlovi a některé části jeho učení.

Profesoři z Pontifikální univerzity Svatého Kříže budou hovořit o manželství, práci, sjednocení s Kristem, božském synovství a dalších tématech ve spisech svatého Pavla.

Sérii zahájil krátkým videem Prelát Opus Dei. Biskup Javier Echevarría vidí tento jubilejní rok jako „dar od Svatého Otce“ a vyjadřuje přání, abychom „všichni plněji vstřebali Kristovo učení pomocí spisů svatého Pavla. Můžeme vydat mnoho ovoce, když budeme pozorně číst jeho listy a vnášet je do své osobní modlitby.“

Poukazuje také na vliv, který měl svatý Pavel na svatého Josemaríu, který „kladl velký důraz na prohlášení svatého Pavla: mihi vivere Christus est , život je pro mne Kristus. Tak viděl a žil celý svůj život.“

Bazilika svatého Pavla za hradbami v Římě, centrum Jubilejního roku.