Prosím Boha o zázrak míru

"Dnes, jen několik dní před Vánocemi, prosím Boha o zázrak v míru srdcích, v rodinách mezi národy"

Řím 20.12.2001. "Zázraky stále znovu ukazují, že Bůh se slitovává nad lidstvem. Proto se raduji ze zprávy, že Papež potvrdil několik zázraků, a mezi nimi rovněž jeden na přímluvu Josemarii Escrivy, jehož sté výročí narození stojí přede dveřmi.

Ze srdce si přeji, abychom my křesťané obnovili svou víru v Pánovu moc a pomoc svatých. Dnes, jen několik dní před Vánocemi, prosím Boha o zázrak v míru srdcích, v rodinách mezi národy – míru, jenž se nám někdy zdá takřka nedosažitelný.

Vím dobře, že nestačí prosit Boha o zázrak. Ježíš nás vyzývá, abychom byli „rozsévači pokoje a radosti“, jak často říkával Josemaria Escrivá. A Jan Pavel II. krátce nato připomněl, že mír je třeba budovat na skutcích spravedlnosti a odpuštění. Pojďme tedy spolupracovat s Boží prozřetelností, abychom si zasloužili cenný dar míru. Jako děti Boží bychom měli prosit o odpuštění a napravit se, jestliže jsme někomu ublížili. Kdo se naučí odpouštět bez zášti, stane se silným. Soucit, pochopení: vnášejme je do našeho okolí, do vlastní rodiny, mezi naše přátele a kolegy, všude. Duch bratrství a milosrdenství, po němž svět touží, se pak bude šířit dále a dále. Příklad svatých je zde důvodem k naději."