Prelát: „Už samotné přátelství je apoštolátem“

Katecheze Mons. Fernanda Ocárize v Panamě s vysokoškoláky a maturanty u příležitosti Světového dne mládeže (SDM)

25. ledna 2019

Prelát se dostavil do univerzitního centra Entremares, centrum Opus Dei, které se nachází v blízkosti Campo Santa María La Antigua, kde se konala většina velkých setkání na SDM.

V Entremares slavil mši. V krátké homilii zmínil slavnost Obrácení svatého Pavla. Povzbudil přítomné, aby prosili apoštola národů za obrácení každého z účastníků na setkáních se Svatým otcem. „Nejenom za obrácení těch, kdo nemají víru, ale také aby každý z nás kráčel k Pánovi.“

Naší touhou musí být „stálé obrácení“, řekl. „Jako svatý Pavel jsme stále spojeni s Pánem, který nám říká: 'Na co čekáš? Proč stojíš opodál?' Prosme Pána, aby se s jeho pomocí zapojili.“ Žádal také o modlitby za pronásledované křesťany nebo za ty, kdo se nacházejí v obtížných situacích.

'NA CO ČEKÁŠ? PROČ STOJÍŠ OPODÁL?'

Mons. Ocáriz se posléze přesunul do centra Convenciones Vasco Núñez de Balboa, kde měl v rámci SDM svou první katechezi. Zprvu strávil několik chvil se skupinou mladých lidí, kteří přijeli z Venezuely. První katecheze se účastnilo více než 1500 dívek z různých zemí: od Panamy až po Filipíny. Přijetí bylo ve tvaru „speciální vlny“, která odkazovala na dva oceány (Atlantický a Pacifický), mezi nimiž se Panama nachází.

Na začátku poprosil prelát o modlitby za papeže Františka. Mluvil také o radosti a řekl, že „naším cílem je milovat Pána ze dne na den více“ a když zůstáváme na svém místě, právě tam nás čeká štěstí. Zugeilys z Panamy dala první otázku. Posléze pokračovaly María José (Kolumbie), Natalia (Brazílie), Guadalupe (Uruguay), Sofía (El Salvador), Karin (Chile), Regina (Mexiko), Tita (Guatemala) a María Gabriela (Brazílie).

„Je možné trpět, je možné plakat, ale být smutný?, to ne“, řekl prelát. Mluvil rovněž o povolání, které má Bůh připravené pro každého člověka. „Nestačí věci jen poznávat, ale mít odvahu je vykonat. Když říkáme Pánu ano, je to díky jeho milosti. Nemusíme se bát, protože povolání, jakékoliv povolání, je dar od Něho.“

Proto „naše odpověď musí být 'ano, chci'. A později si nechat poradit, modlit se a co nejčastěji chodit k přijímání“. Mluvil také hodně o svobodě: „Protože máme-li se k něčemu zavázat, musíme to udělat svobodně. Závazek je naplněním svobody.“

Nakonec se zmínil o důležitosti přátelství. „Je-li přátelství opravdové, existuje i zájem o druhého. Jestliže jsi opravdovou přítelkyní -řekl jedné z účastnic-, bude se ona zajímat o to, co děláš, a ty o to, co dělá tvá přítelkyně. Zde je výchozí bod, přátelství se potom promění v apoštolát; a obě se přiblížíte k Pánovi.“

Posléze se setkal prelát s několika rodinami a večer měl další katechezi s vysokoškolskými studenty. Asi 900 mladých lidí, většina z nich ze Střední Ameriky, naplnilo sál. Při příchodu se zastavil u Gerarda, chlapce na kolečkovém křesle, který dochází na formaci do centra Opus Dei. Gerardo dal prelátovi kartičku Óscara Romera.

Při této katechezi Mons. Ocáriz řekl, že „svatý Josemaría nám připomíná, že s Pánem se můžeme setkat v kterémkoliv okamžiku všedního dne. Svatost je na dosah každého člověka: v práci, ve sportu, v rodině, všude.“ A dodal: „Někdy nechápeme události, které se nás týkají nebo ke kterým ve světě dochází. Právě tehdy nám pomáhá víra.“

Clemente z Chile, kterému je 22 let, požádal preláta, aby se vyjádřil k otázce povolání k apoštolskému celibátu, o němž někteří mladí lidé uvažují. „Jestliže někdo vidí, že je to cesta, kterou mu ukazuje Bůh -na základě okolností, znamení a rad toho, kdo ho zná-, ať do toho jde“, odpověděl. „Apoštolským celibátem nedělá Bohu žádnou laskavost. Je to On, kdo nás obdarovává. Pamatuj, co řekl Ježíš Samaritánce: 'Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo je ten, kdo ti ho dává...'“.

Francisco z Mexika vyprávěl, že před dvěma roky byl od Boha hodně vzdálen a že dnes bydlí v centru Díla. „Co máme dělat, abychom nezapomněli na každodenní modlitbu?“, zeptal se. Prelát mu dal za pravdu, že najít si v průběhu dne čas na pravidelný rozhovor s Bohem něco stojí. „Katechismus hovoří o 'boji', když mluví o modlitbě. Vyžaduje to úsilí. Ale vždy, i když se nedaří, to stojí za to. Existuje mnoho způsobů, jak se modlit. Jedním z nich je četba evangelia, vstoupit do děje a mluvit s Pánem.“

Mladý člověk z Nikaragui se zmínil o obtížích, kterými jeho zem prochází. „Neztrácet naději“, odpověděl prelát. „Modlete se, protože už jenom modlitbou vykonáme hodně. Kříž je tajemství, nerozumíme mu. Je to otázka víry.“

Další se zeptal, co dělat, když jsme udělali nesprávné rozhodnutí: „Nikdo nevolí zlo kvůli zlu. Když se pro něj rozhodujeme, vidíme v něm něco dobrého.“ Důležité je, „abychom byli k sobě velmi upřímní a věděli, že to, co nás činí šťastnými, je dobro, láska, největší Láska, neboli Bůh.“

Na konci katecheze vyzval prelát k optimismu: „Nesmíme ztrácet odvahu; svatý Josemaría nás učil, abychom stále začínali. Začínat tak, že jdeme na prvním místě tam, kde najdeme posilu: ve zpovědi a v eucharistii; mezi dobrými přáteli; necháme si poradit...“

Na závěr předali účastníci setkání prelátovi typické sombrero z Guatemaly, pásky na ruku s SDM a obrázek Panny Marie.

24. ledna 2019

Mons. Fernando Ocáriz přistál ve čtvrtek v 18:45 na letišti Tocumen (Panama). Několik věřících Opus Dei a dobrovolníci na SDM ho doprovodili do kaple, kde byla několik dnů předtím odhalena deska připomínající, že tímto místem prošlo několik svatých, mezi nimiž byl i svatý Josemaría. Prelát se pomodlil před obrazem patronky Panamy, Maria La Antigua.

Potom navštívil centrum pro konvivence Cerro Azul, které se nachází v horách poblíž okresu Tocumen.

Při příjezdu se pozdravil s věřícími Díla, kteří ho očekávali v centru Capacitación Tagua, jež se zaměřuje na vzdělávací projekty ve prospěch panamských žen.

V Cerro Azul mu mladí lidé, kteří ho doprovázeli, vyprávěli pár příhod ze SDM, také o papeži, a nakazili ho atmosférou, jež panovala mezi účastníky setkání v Panamě.

21. ledna 2019

Arcibiskup Panamy, José Domingo Ulloa, odhalil 21. ledna na mezinárodním letišti Tocumen desku připomínající svaté a blahoslavené, kteří Panamu navštívili prostřednictvím tohoto letiště.

Text říká: „Na památku těch, kdo prošli mezinárodním letištěm Tocumen - Panama: svatý Jan Pavel II., papež; svatý Óscar Arnulfo Romero, arcibiskup; svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladatel; svatá Matka Tereza z Kalkaty, zakladatelka; blahoslavená María Romero Meneses, řeholnice; blahoslavený Álvaro del Portillo, biskup; a další význačné osoby, které svým životem sloužili lidstvu.“

„Dějinám zanecháváme upomínku na významné osobnosti, které prošly tímto letištěm“, řekl arcibiskup.

Text na desce pokračuje: „Jako arcibiskup Panamy, S.E.R. Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, odhaluji tuto desku na památku návštěvy Jeho svatosti papeže Františka ve dnech 23. až 27. ledna 2019 a na památku prvního putovního obrazu Panny Marie Růžencové z Fatimy u příležitosti Světového dne mládeže.“

Svatý Josemaría navštívil Panamu na cestě do Guatemaly v roce 1975. Na pastorační cestu se vydal z Venezuely.

Návštěva svatého Josemaríi

V únoru 1975, několik málo měsíců před jeho odchodem do nebe, odjížděl svatý Josemaría z Venezuely do Guatemaly. Letadlo, kterým cestoval, přistálo v Panamě na mezinárodním letišti Tocumen. Práce Díla v Panamě ještě nezačala (začátek byl v roce 1996). Se svatým Josemaríou cestoval i blahoslavený Álvaro del Portillo.

Mons. Echevarría -který už byl prelátem Opus Dei- cestoval do Panamy v roce 2000 a na setkání s věřícími Díla tento krátký pobyt v panamské zemi připomněl takto: „Připojuji svou modlitbu -řekl Mons. Echevarría- k modlitbě, kterou zde vyslovil před 25 lety svatý Josemaría. Byl to kněz s širokým srdcem. Nemohli jsme být na letišti více než hodinu, měli jsme zde přestup, ale ujišťuji vás, že jeho modlitba se soustředila na tuto krásnou zemi, na ty, kdo tam žili, kdo nás předešli a kdo teprve přijdou.“