Naslouchat mladým lidem: „Bůh mě povolal mezi mými kamarádkami.“

Pali je uruguayská dívka, která studuje práva. Ve videu vypráví, že Bůh má pro každého nějaké poslání. Ji samotnou povolal v obyčejném životě, aby se bez výhrad odevzdala v celibátu, ale žila dál jako dosud.

Osobní svědectví

Svatý otec, jak už se zmínil při mnoha jiných příležitostech, chce „mladým naslouchat: mladým katolíkům i nekatolíkům, mladým křesťanům i mladým lidem z jiných náboženství; a mladým, kteří nevědí, zda věří nebo nevěří, všem; protože je důležité, abyste mluvili, abyste se nenechali umlčet“ (Proslov k mládeži v Chile, 17. ledna 2018). K této příležitosti svolal nedávno synodu s tématem: „Mladí, víra a rozlišování povolání.“

Mladí lidé z různých zemí světa toto přání papeže naplňují, dávají najevo svůj zájem a na některé otázky papeže odpovídají.

Ve videu vystupuje Pali, mladá Uruguayka, která studuje práva. Vypráví, že Bůh má poslání pro každého člověka. Ji samotnou povolal v obyčejném životě, aby se úplně odevzdala, v celibátu, a ve svém životě pokračovala stejným způsobem.

Cyklus „Youth Speaking Out“ začíná několika větami papeže Františka, které vyslovil na předsynodním zasedání, jež se konalo v Římě v březnu s mladými lidmi pocházejícími z pěti kontinentů. Povzbudil je, aby „mluvili odvážně, bez ostychu. Vy tak mluvit umíte.“