Klinika na univerzitě v Navaře slaví 50 let

600 000 vyšetření, 35 specializací, 300 lůžek a spousta nemocných, kterým se zde zlepšil jejich zdravotní stav: to je odkaz kliniky, kterou založil svatý Josemaría právě před 50 lety.

Klinika zaměstnává nyní 2000 odborníků a slaví své padesátileté výročí založení.

Dal nám za úkol, abychom vybudovali univerzitu, a tak ji tu má!“

Nechci po tobě, abys pomáhal budovat univerzitu, ale aby ses na této univerzitě stal svatým.

Takto svatý Josemaría Escrivá opravil Eduarda Ortize de Landázuri, lékaře a jednoho z prvních, kdo pomáhal v začátcích kliniky na Univerzitě v Navaře.

Klinika zaměstnává nyní 2000 odborníků a slaví své padesátileté výročí založení.

Klinika, která vznikla na půdě Univerzity v Navaře, zaměstnává nyní 2000 odborníků a slaví své padesátileté výročí založení. Kulaté výročí, které vybízí k bilancování.

Do dneška se provedlo více než 600 000 klinických vyšetření a každý rok se ošetřuje na 70 000 pacientů ve 35 specializacích.

Další údaje dokreslují obrázek o této iniciativě: ročně 192 000 vyšetření a 11 500 chirurgických zákroků či 300 lůžek pro pacienty.

Na výroční oslavě připomněl rektor univerzity Ángel J. Gómez-Montoro začátky kliniky: „Tito průkopníci se s podporou zakladatele Univerzity v Navaře pustili do budování kliniky.  Bylo k tomu třeba hodně odvahy.“

Generální ředitel, José Andrés Gómez Cantero:„O padesát let později jsme my specialisté, jichž jsem já reprezentantem, zavázáni pokračovat ve zlepšování práce vůči každému pacientovi i vůči společnosti.“

Současný generální ředitel, José Andrés Gómez Cantero, doplnil tuto vzpomínku o závazek do budoucna, „protože o padesát let později jsme my specialisté, jichž jsem já reprezentantem, zavázáni pokračovat ve zlepšování práce vůči každému pacientovi a vůči společnosti.“

MNOHEM VÍCE, NEŽ JEN ZDRAVÍ

Klinika Univerzity v Navaře trvá na tom, že středem jejích aktivit je pouze a pouze pacient a jeho důstojnost. Proto nejvěrohodnějším odkazem za těchto 50 let jsou klinické záznamy pacientů.

CO JE PAMPLONĚ VLASTNÍ

Dvě věci přitahují pacienty na kliniku: profesionalita lékařů a lidskost jejích zaměstnanců.

Lékaři se intenzivně vzdělávají, učí medicínu na Univerzitě v Navaře a disponují nejpokrokovějšími technologiemi (PET - pozitronová emisní tomografie, dálkově ovládaný robot Da Vinci atd.).

Zdravotní sestry a pomocný personál čítá 900 zaměstnanců. Číslo, které napovídá, že pohoda pacienta je součástí léčby. „Kuchyně nebo prádelna mají také vliv na léčbu pacienta.“, říkají tito pracovníci.

Dokazuje to 800 jídel a 3200 kg prádla, které se každý den připravují. Právě tyto věci zdůrazňoval svatý Josemaría, když pozdržel otevření střediska - naplánované na rok 1961 -, protože tyto služby ještě nefungovaly.

„Bádá se kvůli pacientům a pro pacienty. Vyučuje se o pacientech a o všem, co se pacientů týká“, vysvětluje García.

Ošetřují se jak pacienti z veřejného zdravotnictví, tak i soukromého nebo i ti, kteří přicházejí od pojišťoven. Minulý rok přijala klinika 164 miliónů eur, ale protože se jedná o neziskové zdravotní středisko, „100% zisku jde na investice do vybavení, školení a reforem“, říká Nicolás García, ředitel lékař tohoto střediska.

Lékařská fakulta, výzkumné středisko CIMA a klinika usilují o to, aby lékaři, kteří zde pracují, zaměřili své aktivity na tři věci: učitelství, výzkum a péče o nemocné. „Bádá se kvůli pacientům a pro pacienty. Vyučuje se o pacientech a o všem, co se pacientů týká“, vysvětluje García.

Výzkumná práce se soustředí zvláště na čtyři oblasti: nakládání s matečnými buňkami, personalizovaná medicína, prediktivní medicína a bioinženýrství.

Klinika Univerzity v Navaře oslavila svých 50 let koncertem klasické hudby, jehož výnos byl určen nadaci Děti proti rakovině, jež podporuje dětský onkologický výzkum a financuje léčbu dětí bez finančních prostředků.