Pro mne život je Kristus. Souřadnice pro život, který je zaměřen na Ježíše Krista.

Ježíš Kristus je počátkem a hlavním principem života křesťana. Život modlitby, výchova citů, vnitřní svoboda, duchovní boj, poslání... to vše se sbíhá v Kristu: žít s Kristem, žít jeho život v našem životě.

Stáhnout knihu v digitální podobě

ePub ► Pro mne život je Kristus

Mobi ► Pro mne život je Kristus

Objednat knihu v papírovém vydání

AXIS ► Pro mne život je Kristus