Biskupská synoda vstoupila do konečné fáze

​Biskupská synoda o mladých lidech, víře a rozlišování se dostala do vrcholného týdne.

Dnes obdrželi synodní otcové návrh závěrečného dokumentu a listu, který synoda adresuje mladým lidem, aby se pak v aule mohli vyjádřit k případným změnám a diskutovat o připomínkách v menších jazykových skupinách. Na čtvrtek se plánuje společná pouť synodních otců s mladými účastníky synody, kterou organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci. Povede šestikilometrovým úsekem starobylé poutní stezky Via Francigena, spojující Canterbury s Římem, a uzavře se eucharistií u hrobu sv. Petra. V sobotu se v synodní aule očekávají poslední vystoupení a hlasování o výsledném dokumentu; v neděli budou synodní otcové koncelebrovat s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí při závěrečné mši synodního shromáždění.

Při pravidelném brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce informoval prefekt vatikánského Úřadu pro komunikaci o videoposelství, kterým mladí lidé z Iráku děkují papeži Františkovi a synodním otcům za zájem o situaci v jejich trpící zemi. Ve videonahrávce vystupují různí mladí lidé spolu s pomocným bagdádským biskupem Shlemonem Wardunim, kteří kromě poděkování ujišťují o svých modlitbách za Petrova nástupce a potvrzují jednotu s celou církví.

Podle hlavního představeného salesiánů, který rovněž vystoupil v tiskovém středisku, by se církev neměla obracet k mladé elitě, nýbrž ke všem mladým lidem, včetně těch, kteří s církví mají málo do činění. Don Ángel Fernandez Artime v souvislostí s vatikánskou synodální zkušeností varoval před příliš eurocentrickým a západním postojem, protože, jak zdůraznil, církev náleží všem rasám a kulturám, a měla by tudíž mluvit univerzálním jazykem.

Další účastník brífinku, biskup severoamerického Bridgeportu, se vyslovil k otázce pohlavního zneužívání mladistvých. „Důvěra mladých lidí se lehce zničí, avšak obtížně obnovuje. Zneužívání, dodal, je zločinem a hříchem zároveň, v církvi pro ně není místo. Musíme vyvinout veškeré úsilí, aby mladí lidé pochopili, že tyto skutečnosti považujeme za závažné a že chceme opětovně získat jejich důvěru“, uvedl biskup Frank Joseph Caggiano.

S provokativním příspěvkem se při brífinku ozval apoštolský vikář Anatolie, biskup Paolo Bizzeti. „Jaký svět my, staří, zanecháváme mladým generacím? Selhali jsme, protože se nám nepodařilo vytvořit svět, kde by mladí lidé mohli pracovat a hledat si životní cesty. Měli bychom mladé lidi slavnostně požádat o odpuštění. Mladí lidé totiž mají pocit, že se do námi stvořeného světa nemohou zapojit, že tam pro ně není místo. Možná jsme jim dali řadu příliš neužitečných věcí...“, řekl italský jezuita ve vatikánském tiskovém středisku.

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz