Carta del prelat (6 d'octubre de 2022)

El prelat de l'Opus Dei comunica que el primer semestre del 2023 convocarà un Congrés general extraordinari per dur a terme l'adequació dels estatuts de l'Obra segons les indicacions del motu proprio "Ad charisma tuendum".

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

Com ja us vaig comunicar, al Consell General i a l’Assessoria Central estem estudiant com actuar per dur a terme el que el Papa ens ha demanat sobre l’adequació dels Estatuts de l’Obra a les indicacions del motu proprio Ad charisma tuendum.

Al Dicasteri del Clergat ens han aconsellat que no ens limitem a considerar el que fa referència a la dependència de la Prelatura a aquest Dicasteri i al pas de quinquennal a anual de l’informe a la Santa Seu sobre l’activitat de la Prelatura, sinó que proposem altres possibles retocs als Estatuts, que ens semblin convenients, tenint en compte el motu proprio. També ens han aconsellat que hi dediquem, sense pressa, tot el temps necessari.

Com que es tracta d’una iniciativa de la Santa Seu, no s’han de celebrar els Congressos generals previstos per introduir canvis als Estatuts (cf. núm. 181, § 3). Tanmateix, amb l’opinió favorable de l’Assessoria Central i del Consell General, convocaré un Congrés general extraordinari amb aquesta finalitat precisa i limitada, que tindrà lloc el primer semestre del 2023.

Per preparar aquest treball de les congressistes i els congressistes, interessa tenir també, amb prou antelació, l’aportació dels qui vulgueu enviar suggeriments concrets. Aviat us arribaran orientacions sobre la manera i el temps per enviar-me-les, de manera que se’n faciliti l’estudi.

Tingueu en compte que es tracta de complir el que ha indicat la Santa Seu, no de proposar qualsevol canvi que ens pugui semblar interessant. Juntament amb el desig de ser fidels a l’herència del nostre fundador, és important considerar el bé general que suposa l’estabilitat jurídica de les institucions.

Naturalment, el text del motu proprio pot suscitar altres suggeriments, a part del relatiu als Estatuts, per donar un nou impuls a les labors apostòliques; se us demanaran més endavant, quan es convoquin les futures Setmanes de treball.

Encomanem tot això a la intercessió de sant Josepmaria, avui que celebrem el vintè aniversari de la seva canonització. Demanem al Senyor que fructifiqui amb força renovada en la vida de cadascú —com ens ha demanat amb urgència el Papa Francesc— el carisma que Déu va confiar al nostre Pare en servei de l’Església.

Us envio la meva benedicció més afectuosa.

El vostre Pare

Fernando Ocáriz

Roma, 6 d’octubre de 2022