Number of articles: 39

Обичта на християните към Божията майка

Обичта към Дева Мария когато е истинска се проявява чрез конкретни дела. В тази статия авторът разглежда някои от тези дела.

Християнския живот

Възнесение Господне

На четиридесетият ден след възкресението Си, Исус, придружен от апостолите и от Дева Мария, се изкачва на Елеонския хълм до Йерусалим, и оттам, пред очите на всички, се възнася на небето. По повод празника Възнесение Господне предлагаме едно кратко размишление на св. Хосемария.

Християнския живот

Детството на Исус Христос

Размишление на св. Хосемария за детските години на Исус Христос.

Християнския живот

Вярата на Вартимей

Както слепия Вартимей така и ние изпитваме нуждата да бъдем изцелени от Христос. "Господи, стори да прогледна"... "Иди си, твоята вяра те спаси".

Християнския живот

Чудният улов на риба

„А когато престана да говори, рече на Симон: "Отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба."

Християнския живот

Исус – приятел на грешниците (I)

Болните са тези, които имат нужда от лекар. Исус дойде, за да ни оздрави.

Християнския живот

Учениците от Емаус

Ето, двама Негови ученици отиват към Емаус. Те си вървят нормално по пътя – както всички други, тръгнали по него. И там съвсем естествено се появява Исус и тръгва с тях, говорейки, за да се върви по-леко.

Християнския живот

Дева Мария от Торесюдад

Дева Мария от Торесюдад

Християнския живот

Исус – приятел на грешниците (II)

В статията се разяснява смисъла на евангелските думи: „Казвам ви, че на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние” (Лука 15:7).

Християнския живот

Блажени чистите по сърце

Предлагаме ви пълния текст на проповедта „Защото ще видят Бог”, в която св. Хосемария говори за целомъдрието.

Християнския живот