Той възкръсна!

Възкресението на Христос изпълва с радост душите на вярващите и ги подтиква към нов живот.

След като минава съботата, св. Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купуват благоуханни масла, за да дойдат и да помажат мъртвото тяло на Исус.

В първия ден на седмицата те идват при гробницата много рано — при изгрев слънце (Марк 16:2). Влизайки в гробницата, остават поразени, защото не намират тялото на Христос. Един юноша, облечен в бяла дреха, им казва: „Не бойте се; знам, че търсите разпнатия Исус;...”„...non est hic, surrexit enim sicut dixit.”„...няма го тук, Той възкръсна, както бе казал.” (Мат. 28:5).
Той възкръсна! Христос възкръсна и вече не е в гробницата. Животът победи смъртта!
Той се яви на Своята свята майка и на Мария Магдалина, обезумяла от обич. Яви се на св. ап. Петър и на другите апостоли. Яви се и на нас, които сме Негови последователи и сме по-обезумели от Мария Магдалина. Колко неща Му казахме!
Вече ще избягваме греха, който умъртвява душата. Нека духовното ни възкресение бъде вечно.

Из книгата „Святата Броеница” на св. Хосемария