Християните в света

Опус Деи има около 93 000 членове, както мъже, така и жени. 98% са миряни, повечето от които са женени. Останалите 2% са свещеници.

Миряни и свещеници

Опус Деи се състои от прелат, собствен клир и миряни (жени и мъже). В Опус Деи няма различни категории на принадлежност, а само една и съща форма на Божие призвание, и чрез това призвание всички членове се чувстват в еднаква степен членове и части от Божия народ. Съществуват само различни начини на живеене на едно и също християнско призвание според личните обстоятелства на всеки човек: неженени хора или хора в брак, здрави или болни...

Най-многобройни членове на Опус Деи са наднумерариите: става дума най-често за женени мъже или омъжени жени, за които освещаването на семейните нужди са най-важната част от техния християнски живот. Наднумерариите представляват сега около 70% от всички вярващи в Опус Деи.

Останалите вярващи на прелатурата са мъже и жени, които избират безбрачието заради апостолско действие. Някои живеят в своите семейства, а някои на други места поради работа или други причини – те са асоциираните членове на прелатурата.

Други са онези, на които обстоятелствата позволяват напълно да бъдат на разположение и да поемат пастирски задължения и да взимат участие в духовното обгрижване на останалите верни от прелатурата: това са нумерариите, които обикновено живеят в центровете на Опус Деи.

Помощник-нумерариите са жени, които се грижат да домакинската работа в центровете на Опус Деи.

Семейна атмосфера

Характерната черта на центровете на Опус Деи е християнската семейна атмосфера, която цари в тях. Това важи за всички дейности, организирани от прелатурата.

Разпределение на членовете

Прелатурата се състои от повече от 93 000 души, от които около 1 900 са свещеници. Броят на мъжете и жените са приблизително равни. Географското разпределение е приблизително, както следва:

Африка: 2 000

Азия и Тихия океан: 6 000

Северна и Южна Америка: 35 000

Европа: 50 000