Организационна структура

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии.

КАКВО Е ОПУС ДЕИ

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии. Сегашният прелат е епископ Хавиер Ечевария. Централата на прелатурата се намира на булевард „Бруно Буоци" 73, 00197, Рим, Италия.

Прелатурата Опус Деи се ръководи от законите на Католическата Църква, от апостолическата конституция Ut Sit и от собствен статут (или закон, който се отнася за прелатурата Опус Деи). Кодексът на Каноническото Право от 1983 г. определя основните насоки за съществуването и действието на персоналните прелатури в каноните 294-297.

Свещениците на Опус Деи са подчинени на своя прелат. Той възлага пастирските задачи, които трябва да се изпълняват, съобразявайки се с правилата и решенията на поместната църква. Издръжката на свещениците е осигурена от прелатурата.

Миряните също са зависими от прелата във всичко, което се отнася до специфичната мисия на Опус Деи. Освен това, те са подчинени както на гражданските власти, така и на предстоятелите на поместните църкви.

Една важна характеристика на Опус Деи е колегиалният модел на управление. На прелата и на викариите в тяхната работа помага съвет, който е съставен предимно от миряни. В своята работа прелатът е подпомогнат от следните съвещателни органи: Съветът на жените (който се нарича Централен Съвет) и Съветът на мъжете (Генерален Съвет). И двата Съвета се намират в Рим.

Място в Католическата Църква

Опус Деи (на латински „Opus Dei" – „Дело Божие") е една католическа институция, основана през 1928 г. от испанския свещеник Хосемария Ескрива.

Институцията е одобрена от Светия престол през 1950 г. и получава окончателен юридически статут с апостолическата конституция Ut sit (от 28.11.1982 г.), която я издига в персонална прелатура на Папата. Следователно, Опус Деи не е религиозен орден, нито пък едно от съвременните църковни движения.

Целта на пастирската дейност на Опус Деи, също както и на другите католици, е възраждането и обновяването на християнския живот. Това включва обръщане на душата, редовно участие в Святата Литургия, често приемане на светите Тайнства, възвестяване на Благата вест, инициативи в полза на нуждаещите се, активно участие в курсове по катехизис и други дейности в енорията, както и сътрудничество с дейностите на поместната църква.

Авторитетите на Опус Деи винаги се стремят към единство и съгласие във взаимоотношенията с ръководството на поместните църкви. Те призовават всички верни от прелатурата да се запознаят с решенията както на епархийните епископи, така и с тези на епископските конференции, и да ги прилагат в живота.

В съгласие с духовното естество на своята мисия, Опус Деи не се намесва в светските въпроси, с които се сблъскват миряните от прелатурата. Статутите определят, че в случаите, които касаят професионалната, социалната и политическата активност, всеки член има пълна свобода като всички други католици. Единственото изискване към членовете е да следват във всичко католическото учение за вярата и нравствеността.