Организационна структура

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии.

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии. Сегашният прелат е Монс. Фернандо Окарис. Централата на прелатурата се намира на булевард „Бруно Буоци" 73, 00197, Рим, Италия.

Прелатурата Опус Деи се ръководи от законите на Католическата Църква, от апостолическата конституция Ut Sit и от собствен статут (или закон, който се отнася за прелатурата Опус Деи). Кодексът на Каноническото Право от 1983 г. определя основните насоки за съществуването и действието на персоналните прелатури в каноните 294-297.

Свещениците на Опус Деи са подчинени на своя прелат. Той възлага пастирските задачи, които трябва да се изпълняват, съобразявайки се с правилата и решенията на поместната църква. Издръжката на свещениците е осигурена от прелатурата.

Миряните също са зависими от прелата във всичко, което се отнася до специфичната мисия на Опус Деи. Освен това, те са подчинени както на гражданските власти, така и на предстоятелите на поместните църкви.

Една важна характеристика на Опус Деи е колегиалният модел на управление. На прелата и на викариите в тяхната работа помага съвет, който е съставен предимно от миряни. В своята работа прелатът е подпомогнат от следните съвещателни органи: Съветът на жените (който се нарича Централен Съвет) и Съветът на мъжете (Генерален Съвет). И двата Съвета се намират в Рим.

Място в Католическата Църква

Опус Деи (на латински „Opus Dei" – „Дело Божие") е една католическа институция, основана през 1928 г. от испанския свещеник Хосемария Ескрива.

Институцията е одобрена от Светия престол през 1950 г. и получава окончателен юридически статут с апостолическата конституция Ut sit (от 28.11.1982 г.), която я издига в персонална прелатура на Папата. Следователно, Опус Деи не е религиозен орден, нито пък едно от съвременните църковни движения.

Целта на пастирската дейност на Опус Деи, също както и на другите католици, е възраждането и обновяването на християнския живот. Това включва обръщане на душата, редовно участие в Святата Литургия, често приемане на светите Тайнства, възвестяване на Благата вест, инициативи в полза на нуждаещите се, активно участие в курсове по катехизис и други дейности в енорията, както и сътрудничество с дейностите на поместната църква.

Авторитетите на Опус Деи винаги се стремят към единство и съгласие във взаимоотношенията с ръководството на поместните църкви. Те призовават всички верни от прелатурата да се запознаят с решенията както на епархийните епископи, така и с тези на епископските конференции, и да ги прилагат в живота.

В съгласие с духовното естество на своята мисия, Опус Деи не се намесва в светските въпроси, с които се сблъскват миряните от прелатурата. Статутите определят, че в случаите, които касаят професионалната, социалната и политическата активност, всеки член има пълна свобода като всички други католици. Единственото изискване към членовете е да следват във всичко католическото учение за вярата и нравствеността.