Number of articles: 93

Ти си храм на Светата Троица

Господи, дай ни повече вяра!

Културата да живееш в общение с Бог

Молитвата – директен телефон с Бог

„Следвайте примера на първите християни“

Светият отец прие на аудиенция прелата на Опус Деи, монс. Фернандо Окарис , придружен от помощния си викарий Мариано Фацио.

Новини от Опус Деи

Детството на Исус Христос

Размишление на св. Хосемария за детските години на Исус Христос.

Християнския живот

Иван млекарят

Documentación

Вярата на Вартимей

Както слепия Вартимей така и ние изпитваме нуждата да бъдем изцелени от Христос. "Господи, стори да прогледна"... "Иди си, твоята вяра те спаси".

Християнския живот

Да даваме добър пример в работата

Св. Хосемария. Божието присъствие в ежедневието