ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


а) ИДЕНТИЧНОСТ НА ОТГОВОРНОСТТА
За спазване на разпоредбите на Закон 34/2002 от 11 юли, услугите на информационното общество и електронната търговия (наричани по-долу LSSI), по-долу са общи информационни данни за този сайт уеб:

• Собственик: Прелатура на Опус Деи
• Адрес: C / Diego de León 14, 28006 Madrid (Испания)
• Контакт: [email protected] или на телефон +34 91 563 47 82
• NIF: R2800621A.Този уебсайт е собственост на Прелатура на Опус Деи.

С цел използването на този уебсайт да отговаря на критериите за прозрачност, яснота и простота, Прелатурата на Опус Деи информира потребителя, че за всяко предложение или съмнение може да бъде адресирано до Прелатурата чрез телефон +34 91 563 47 82 или на електронния адрес [email protected]

Потребителят се съгласява да използва услугите, продуктите и услугите, предлагани от този уебсайт, в съответствие със закона и в съответствие с морала, приетите обичаи и обществения ред.


б) ОБЕКТ
Прелатурата на Опус Деи предоставя съдържанието и услугите, които са достъпни на уебсайта, при спазване на публикуваните условия и Политиката за поверителност.
Достъпът до този уебсайт или неговото използване по какъвто и да е начин му дава квалификация на "Потребител" и означава безрезервно приемане на всеки един от публикуваните условия и на Декларацията за поверителност, запазвайки Прелатурата на Опус Деи да ги променяте по всяко време. В резултат на това Потребителят ще бъде отговорен за внимателното разглеждане на публикуваните условия и настоящата Политика за поверителност; В случай на несъгласие с някоя от крайните положения, посочени тук, трябва да се въздържате от използването им.
Също така потребителят се предупреждава, че при определени обстоятелства могат да бъдат установени конкретни условия за използването на уебсайта на конкретно съдържание и / или услуги. Използването на споменатото съдържание или услуги ще означава приемането на конкретните условия в тях.

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни (Общ регламент за защита на данните, RGPD ), ние Ви информираме, че личните данни, включително снимките, обработени на този уебсайт, могат да бъдат обработвани от Прелатурата на Опус Деи, за да присъстват, обработват и управляват правилно запитванията, коментарите, инцидентите или представените предложения, както и за следните цели: публично информиране за събития и тържества, участие в искането ви за информация, заявката за регистрация в бюлетина или други абонаменти и за осигуряване на подходящо внимание към нашите комуникации с вас, както и за информиране, чрез: електронни или мобилни устройства, свързани с правилната цел на Опус Деи.

Посещението на тази уеб страница не означава, че потребителят предоставя лични данни.


Притежателите на всякакви сродни права, предоставени на този уебсайт, са информирани и изрично и недвусмислено съгласни, че Прелатурата на Опус Деи, като отговорник за обработването, може да третира, прехвърля и, когато е уместно, да прехвърля лични данни на международно ниво, включително снимки на ползвателя, за законните му цели, както и за лицата и образуванията, пряко свързани или необходими за изпълнението на духовно-религиозните цели на тази единица. Прелатурата на Опус Деи, под закрилата на нейния законен интерес, ще бъде в състояние да извършва обработка на данни строго необходима за вътрешната администрация и статистическия анализ на посещенията на този уебсайт.
В съответствие с нашия ангажимент да гарантираме неприкосновеността на личния живот на заинтересованите лица, Прелатурата на Опус Деи има приоритет за поддържане на внимателна конфиденциалност на цялата информация, която можете да ни поверите и разполага с необходимите технически, организационни и човешки ресурси, за да гарантираме, че само упълномощен персонал има достъп до вашите данни и, при всички случаи, при пълно зачитане на поверителността ви.
Уведомяваме Ви, че по всяко време можете да упражнявате правото си на достъп, поправяне, заличаване и противопоставяне на личните ви данни, като пишете, придружени от копие от официален документ за самоличност, адресиран до Прелатурата на Опус Деи, C / Diego de León 14, 28006 Madrid (Испания) или чрез електронния адрес [email protected]

Последна промяна: юни 2019 г.


ПОЛИТИКА НА БИСКВИТЕ

Този уебсайт не използва бисквитки за събиране на лична информация от потребителите.Използват се само бисквитки за статистически анализ на Google Analytics (с анонимизиране на IP и без активирани рекламни функции) и Cloudflare техническа бисквитка, която не обработва лична информация и позволява да се ускори и да се защити уебсайта.