Дейност

Според думите на основателя „главната дейност на „Опус Деи" е да осигурява на своите членове и на всички хора с добра воля необходимите духовни средства, за да живеят като добри християни в света." („Разговори с монс. Ескрива", 27)

КАКВО Е ОПУС ДЕИ
Opus Dei - Дейност

Средства за духовна подготовка

Верните от Опус Деи взимат участие както в седмични срещи, посветени на вярата и на аскезата, така и в ежемесечни духовни събирания, по време на които се отделя повече време за молитва и размисъл върху различни теми, свързани с християнския живот. Освен това, членовете на пралатурата веднъж в годината присъстват на духовни упражнения, които продължават от три до пет дни. Същите средства за духовна подготовка се предлагат на приятели и на младежи, които проявяват интерес към Опус Деи.

Духовните срещи се провеждат или в центровете на Опус Деи, или на други подходящи места - например, в дома на някой от участниците в срещите или в църквата.

Апостолат

Хората от Опус Деи разпространяват благата вест за Христос там, където протича техният живот, и по този начин осъществяват апостолската мисия на прелатурата. Тяхната дейност не се насочва само към определени области като възпитанието, грижата за болните или други видове социална помощ, но е отворена за всички сфери на обществения живот.

Прелатурата желае да напомни на всички християни, че са призвани да изповядват смело своята вяра пред съвременния свят и да търсят християнски разрешения на проблемите в обществото.

Културни и социални дейности

Културните и социални дейности се осъществяват от членовете на Опус Деи и сътрудници, заедно с други хора, и имат моралната гаранция на прелатурата, която се грижи за спазването на християнските ценности. Това са инициативи с мирски характер, без печалба, с цел благовестене и обслужване.

Културните и социални дейности включват създаването на различни институции, като например училища, университети, центрове за образование на жени, медицински центрове в неразвити части на света, земеделски училища, институти за професионално образование, домове за студенти и други... Прелатурата не провежда комерсиални и политически инициативи, нито някакви дейности с цел материални облаги.

Организационна структура

Управителната власт на Опус Деи принадлежи на прелата, който изпълнява длъжността на ординарий, и на неговите викарии. Сегашният прелат е епископ Хавиер Ечевария. Централата на прелатурата се намира на булевард „Бруно Буоци" 73, 00197, Рим, Италия.

Прелатурата Опус Деи се ръководи от законите на Католическата Църква, от апостолическата конституция Ut Sit и от собствен статут (или закон, който се отнася за прелатурата Опус Деи). Кодексът на Каноническото Право от 1983 г. определя основните насоки за съществуването и действието на персоналните прелатури в каноните 294-297.

Свещениците на Опус Деи са подчинени на своя прелат. Той възлага пастирските задачи, които трябва да се изпълняват, съобразявайки се с правилата и решенията на поместната църква. Издръжката на свещениците е осигурена от прелатурата.

Миряните също са зависими от прелата във всичко, което се отнася до специфичната мисия на Опус Деи. Освен това, те са подчинени както на гражданските власти, така и на предстоятелите на поместните църкви.

Една важна характеристика на Опус Деи е колегиалният модел на управление. На прелата и на викариите в тяхната работа помага съвет, който е съставен предимно от миряни. В своята работа прелатът е подпомогнат от следните съвещателни органи: Съветът на жените (който се нарича Централен Съвет) и Съветът на мъжете (Генерален Съвет). И двата Съвета се намират в Рим.

Място в Католическата Църква

Опус Деи (на латински „Opus Dei" – „Дело Божие") е една католическа институция, основана през 1928г. от испанския свещеник Хосемария Ескрива.

Институцията е одобрена от Светия престол през 1950г. и получава окончателен юридически статут с апостолическата конституция Ut sit (от 28.11.1982г.), която я издига в персонална прелатура на Папата. Следователно, Опус Деи не е религиозен орден, нито пък едно от съвременните църковни движения.

Целта на пастирската дейност на Опус Деи, също както и на другите католици, е възраждането и обновяването на християнския живот. Това включва обръщане на душата, редовно участие в Святата Литургия, често приемане на светите Тайнства, възвестяване на Благата вест, инициативи в полза на нуждаещите се, активно участие в курсове по катехизис и други дейности в енорията, както и сътрудничество с дейностите на поместната църква.

Авторитетите на Опус Деи винаги се стремят към единство и съгласие във взаимоотношенията с ръководството на поместните църкви. Те призовават всички верни от прелатурата да се запознаят с решенията както на епархийните епископи, така и с тези на епископските конференции, и да ги прилагат в живота.

В съгласие с духовното естество на своята мисия, Опус Деи не се намесва в светските въпроси, с които се сблъскват миряните от прелатурата. Статутите определят, че в случаите, които касаят професионалната, социалната и политическата активност, всеки член има пълна свобода като всички други католици. Единственото изискване към членовете е да следват във всичко католическото учение за вярата и нравствеността.