"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

Abel är barnläkare och har arbetat i tre decennier med att förebygga och behandla näringsbrist hos barn. Han blev berörd av den salige Álvaros mottaglighet gentemot de allra svagaste, och han bestämde sig för att försöka göra något åt denna smärtsamma verklighet som drabbar många familjer. Abels familj har alltid stött honom helhjärtat, särskilt hans hustru, som enligt honom var "en stor beundrare av don Álvaro". Detta vittnesbörd har sammanställts med vittnesbörd från andra som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ