Antal artiklar: 6

Bilder av Opus Deis nya prelat

De senaste bilderna av msgr Fernando Ocariz, utnämnd till Opus Deis prelat av påven Franciskus. Från och med utnämningen har msgr Ocariz prelatsbefogenhet och använder därför de insignier som hör till dem som är överhuvud för ett kyrkligt jurisdiktionsområde och i och med det har biskopsbefogenheter.

Om Prelaten

Den nye prelatens första ord: Gläd er i hoppet!

Msgr Fernando Ocáriz gör ett kort uttalande dagen efter att påven Franciskus utnämnt honom till Opus Deis prelat. Han talar om sina förhoppningar och målsättningar. Msgr Ocáriz blir den tredje efterträdaren till den helige Josemaría att leda Opus Dei, en institution som är en del av katolska Kyrkan.

Artiklar, intervjuer och andra publikationer

Påven Franciskus utnämner msgr Fernando Ocáriz till prelat för Opus Dei

Sent på kvällen idag utnämnde påven Franciskus monsignore Fernando Ocáriz Braña till prelat för Opus Dei. Den helige fadern har därmed bekräftat valet som skedde vid prelaturens tredje valkongress samma dag.

Om Prelaten

Valet av nästa prelat i Opus Deis inleds den 23 januari

Den valkongress som ska utse Opus Deis prelat inleds den 23 januari 2017 i Rom. Efter att påven utnämnt den nye prelaten kommer denne att överta ämbetet efter biskop Javier Echevarría som avled den 12 december 2016.

Aktuellt

Fotografier kring valkongressen i Opus Dei

Några bilder av de deltagare i valkongressen som de här dagarna äger rum i Rum för att välja den tredje efterträdaren efter den helige Josemaría. Det kommer att regelbundet aktualiseras till dess att kongressen avslutas och den efterföljande generalkongressen.

Nyheter

På väg till valkongressen

Opus Dei-medlemmar från hela världen beskriver hur valet av Opus Deis nya prelat går till och vad kyrkan förväntar sig av var och en av dem.

Nyheter