Antal artiklar: 12

“Isidoro, jag tycker om den där pojken ...”

När jag var 20 år, flyttade jag till en annan stad och påbörjade nya studier. Vid ett föredrag på ett studenthem lade jag märke till en pojke, som jag tyckte om; eftersom jag inte kände honom, bad jag på kvällarna om att sammanträffa med honom, men ingenting hände.

Bönhörelser

Internetanslutning

Där jag arbetar är det absolut nödvändigt med att använda Internet. Därför har vi tillgång till en särskild telefonlinje, som garanterar anslutningen.

Bönhörelser