Internetanslutning

Där jag arbetar är det absolut nödvändigt med att använda Internet. Därför har vi tillgång till en särskild telefonlinje, som garanterar anslutningen.

Bönhörelser
Opus Dei - Internetanslutning Foto: SteveRodhe

En dag bröts linjen och trots alla ansträngningar från det ansvariga bolaget, kunde felet inte åtgärdas, vilket medförde oreda och förseningar i arbetet.

Efter två veckor berättade jag det för en väninna, som sade till mig: "Be Isidoro att han ordnar det; han är ingenjör. För mig har han gjort otroliga tjänster. Dessutom har jag en bild med en relik, som jag kan låna till dig." Jag tog bilden, bad bönen på arbetet och bad Isidoro att han skulle hjälpa oss.

När jag kom tillbaka vid middagstiden mötte jag den IT-ansvarige, som sade till mig: "Vi är uppkopplade igen." Han hade lidit mycket av den här situationen, när han märkte vilka konsekvenser det fick på arbetet och han försäkrade mig om att han hade vidtagit alla åtgärder för att försöka komma till rätta med felet.

R.P.S.