Antal artiklar: 5

Fastetiden

Vi publicerar en text av den helige Josemaría med anledning av fastetidens början.

Be med den helige Josemaría

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Grundaren av Opus Dei sade att fastetiden var ett tillfälle ”att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse”.

Be med den helige Josemaría

Meddelande från prelaten (1 september 2018)

I detta meddelande uttrycker prelaten sitt stöd för påven och ber oss alla att be för honom. Han uppmuntrar oss också att återupptäcka Gud som kallar oss personligen.

Herdabrev och meddelande

”Självtukt”

Tabubelagd, förträngd eller bara glömd? ”Må vara, att ordet självtukt inte förstås men själva saken begriper var och en. Ty den som inte tuktar sig själv, tuktar de andra.”

Andliga texter

Botgöring är att visa hänsyn mot dem som lider

Det här är receptet för din väg som kristen: att be, göra bot, arbeta outtröttligt, uppfylla plikterna kärleksfullt. (Smedjan, nr. 65)

Dagliga texter