Videofilmer med helgonet

Dagens text

"Renheten föds av kärleken"

Se så många skäl det finns att vörda den helige Josef och dra lärdom av hans liv: han var en man stark i tron … ; han försörjde sin familj – Jesus och Maria – med sitt ansträngande arbete … ; han vakade över den heliga Jungfruns, sin brud, renhet …; och han respekterade – han älskade! – Guds frihet, som inte bara utvalde Jungfrun till att vara moder, utan även honom till att vara den heliga Marias brudgum. (Smedjan, nr. 552)

Jag håller inte med det traditionella sättet att avbilda den helige Josef som en gammal man, även om det gjorts med den goda avsikten att betona Marias eviga jungfrulighet. Jag föreställer mig honom ung, stark, kanske något år äldre än vår Fru, men i blomman av sin ålder och full av energi.

Man måste inte vänta tills man blir gammal och förlorar sin vigör för att leva kyskhetens dygd. Renheten föds av kärleken och för den rena kärleken utgör ungdomens kraft och glädje inte...

Sankt Josemaría Escrivá
”De vardagliga sysslorna har en gudomlig betydelse som tillhör evigheten.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare