Dagens text

"Arbeta för att sätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet."

Vilken verksamhet som helst – oavsett om den mänskligt sett är mycket viktig eller inte – bör bli ett medel för dig att tjäna Herren och människorna: däri består den verkliga omfattningen av dess betydelse. (Smedjan, nr. 684)

Arbeta alltid och i allt offervilligt, för att sätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet. (Smedjan, nr. 685)

Att motsvara nåden är någonting man gör även i dagens små händelser, som förefaller oviktiga men som ändå har Kärlekens enorma betydelse. (Smedjan, nr. 686)

Man får inte glömma att arbete som mänskligt sett är värdigt, ädelt och hederligt kan – och ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Jag drömmer om en stor skara Guds barn som helgar sig i sitt liv som vanliga medborgare, som delar sina medmänniskors ambitioner, drömmar och ansträngningar."
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare