Dagens text

Utbildning och civilansvar

«En människa eller ett samhälle som inte reagerar inför lidande eller orättvisor, och som inte försöker lindra dem, är inte en människa eller ett samhälle som kan mäta sig med kärleken i Kristi hjärta.» (Sankt Josemaría, När Kristus som går förbi, 167)

Att omsätta det nya budet, kärleken, i praktiken

Det är lätt att förstå den otålighet, ängslan och de oroliga önskningar som uppfyller människor med en naturligt kristen själ (jfr Tertullianus, Apologeticum, 17, PL 1, 375), vilka inte ger vika inför den personliga och sociala orättvisa som människohjärtat kan ge upphov till. Människor har levt tillsammans under så många sekel och ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Du måste ständigt vara medveten om skyldigheten att vara helig. – Helig!, vilket inte innebär att man gör underliga saker: det är att kämpa i det inre livet och i det heroiska utförandet av sin plikt, ända till slut.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare