Dagens text

"Ta med förtröstan din tillflykt till Jungfru Maria"

När du känner att ditt hjärta är torrt och du inte vet vad du skall säga, ta med förtröstan din tillflykt till Jungfru Maria och säg till henne: du min obefläckade Moder, be för mig. Om du åkallar henne med tro, kommer hon att låta dig erfara - mitt i din torka - Guds närhet. (Plogfåran, nr. 695)

Låt oss nu betrakta hans heliga moder, som även är vår moder. På Kalvarieberget, vid korset, ber hon. Det är inte något nytt för Maria. Det har hon alltid gjort medan hon utfört sina plikter, då hon ägnat sig åt sitt hem. Medan hon var upptagen av jordiska göromål, fortsatte hon att vara uppmärksam på Gud. Kristus, perfectus Deus, perfectus ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Gud kallar oss genom händelserna i vardagslivet."
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare