Minnen från Opus Deis historia (1928-2018)

Minnen från Opus Deis historia (1928-2018)

I kronologisk ordning publicerar vi några viktigare händelser i Opus Deis historia: dess utbredning över världen, dess juridiska definition, några exempel på sociala initiativ, etc.