Antal artiklar: 216

Staden Milano uppkallar ett torg efter den helige Josemaría

I Milano – bara några meter från San Ambrosio basilikan – har ett litet torg uppkallats efter den helige Josemaría. Denna akt ägde rum den 18 januari i närvaro av stadens borgmästare, Gabriele Albertini.

Nyheter

Jesus Kristus besegrade döden

På Alla Själars dag uppmanar Kyrkan alla kristna att be för de avlidna. Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om den kristna synen på döden.

Be med den helige Josemaría

Josemaría Escrivás budskap i ett afrikanskt sammanhang

Artikel som publicerades på en särskild bilaga till L'Osservatore Romano med anledning av Josemaría Escrivás helgonförklaring

Nyheter

Bön

Den helige Josemaría Escrivá de Balaguer

Andakt och bönhörelser

En vecka före Josemaría Escrivás helgonförklaring

Det är nu en vecka kvar till helgonförklaringsceremonin för den salige Josemaría, som är planerad till den 6 oktober klockan 10:00, och man håller på att fullborda alla förberedelser för att göra pilgrimernas vistelse mer angenäm.

Nyheter

Symposium i Stockholm om den salige Josemaría

Lördagen efter den salige Josemarías helgonförklaring i Rom anordnas ett symposium i Stockholm i samband med 100-årsminnet av hans födelse.

Nyheter

Firandet av hundraårsminnet av den salige Josemaría Escrivás födelse, i bilder

Det påvliga universitetet av det heliga Korset har förberett en video, innehållande audiensen med påven, mötet med biskop Echevarría och ett reportage från kongressen ”Det vardagliga livets storhet”. Evenemangen ägde rum i Rom i början av januari 2002 för att fira hundraårsminnet av Opus Deis grundares födelse.

Nyheter

Josemaría Escrivá kommer att bli kanoniserad den 6 oktober

Den heliga Stolens presskontor har kungjort att Johannes Paulus II kommer att helgonförklara Josemaría Escrivá den 6 oktober Den helige Faderns beslut kungjordes vid det konsistorium som ägde rum den 26 februari i Vatikanen. Vi presenterar ett video med några bilder från konsistoriet.

Nyheter

Josemaría Escrivás böcker finns nu tillgängliga på Internet

Den nya Internet-sidan www.escrivaworks.org erbjuder Opus Deis grundares skrifter på spanska, franska, italienska och engelska.

Nyheter

”Tack Josemaría. Ett föredöme för alla”

Artikel publicerad i Avvenire efter tillkännagivandet av datumet för helgonförklaringen av den Salige Josemaría.

Nyheter