Antal artiklar: 88

Lydnad

Jesus var lydig mot sin Fader, lydig intill döden. Och det betyder för oss: Kristi efterföljd och lydnad hör oskiljaktigt ihop.

Andliga texter

Stora och små änglar

”Under hela sitt liv, från tillblivelse till död, är människan omgiven av änglarnas omsorg och förbön.” En betraktelse av Josef Arquer till minnesdagen av de heliga skyddsänglarna den 2 oktober.

Andliga texter

Skäl för vårt hopp

Den speciella utmaningen i den historiska period i vilken vi lever består – till stor del – i att lyckas förmedla aktualiteten i Kristus till dem som tror att det handlar om en gestalt som på något sätt är överspelad. Artikel av professor Lluis Clavell.

Andliga texter

För att tjäna Kyrkan

Opus Dei föddes i Kyrkans sköte och finns inom Kyrkan, för att betjäna Kyrkan, detta är dess motiv att finnas till. Under det år då man firar 25-årsminnet av att Verkets personalprelatur inrättades erbjuder vi en artikel som förklarar betydelsen av denna händelse.

Andliga texter

Passionen för sanningen

Världen behöver ”passionerade och konsekventa vittnen för sanningen”. I en tid då relativismen har övertygat många om det omöjliga i att lära känna sanningen, har passionen att söka den och förmedla den omvandlats till en välkommen uppgift för de kristna.

Andliga texter

Ödmjukheten, en källa till glädje

Ödmjukhet är en grundläggande egenskap för ett äkta kristet liv, för den är ”kärlekens boning”. Vi publicerar en text om denna strålande dygd.

Andliga texter

Att lidelsefullt älska världen

Grundarens predikan " Att lidelsefullt älska världen" (i boken 'Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer', Rialp 2002; nr. 113). I denna predikan sammanfattar Opus Deis heliga grundare det budskap han förkunnade alltsedan 1928.

Andliga texter

Frihetens äventyr

Artikel av den helige Josemaría. Att tala om frihet, om kärlek till friheten, betyder att presentera ett svårt ideal: det är att tala om en av trons största rikedomar. Kristen är den som förmår älska inte blott mänskligheten rent abstrakt utan varje person som står vid hans sida.

Andliga texter