Sökande efter utbildning

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien lägger vi ut ett antal videor som berättar om liv som förändrats av tron. "Looking for formation" är berättelsen om Stephen från Skottland, som fann Opus Dei när han sökte hjälp för att bygga upp ett stabilt andligt liv.