Påvens audiens till UNIV 2011

Den helige Fader har tagit emot i audiens, tillsammans med tusentals pilgrimer, de universitets studerande som har deltagit i Forum UNIV. Påven påminde dem om punkt 2 i ”Vägen” (Video textad på engelska)