Jag ville inte bli sjuksköterska

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien lägger vi ut ett antal videor som berättar om liv som förändrats av tron. "Jag ville inte bli sjuksköterska" är berättelsen om Shaunagh från Manchester, som vill förmedla sin tro till vänner som är långt ifrån Gud eller inte har någon religion.