Jag ville försonas

Jag bad en novena till Montse om nåden att försonas.

Opus Dei - Jag ville försonasFoto: Martin Cathrae

Jag har bott på ett ålderdomshem i åtta månader nu, även om jag bara är 68 år gammal. Vi har ett litet bibliotek här, och en dag gick jag dit för att låna en bok jag kunde använda till andlig läsning. Jag hittade en biografi över Montse Grases och började läsa den. I slutet av boken fanns en bön för att be Montse om förböner och jag skrev av hela bönen. Jag bad en novena för att få den nåd jag behövde.

Under cirka trettio år har jag inte haft någon kontakt med min enda syster på grund av en arvstvist. Under novenan sade jag till Montse att jag med hela mitt hjärta förlät allt som hade hänt och bad Herren om nåden att, genom hennes förmedling, kunna tala med min syster och träffa henne för att kunna försonas.

Två eller tre dagar efter att jag hade avslutat novenan – just på mitt skyddshelgons dag – fick jag ett telefonsamtal från min syster. Vi samtalade och lämnade allt det som hade hänt bakom oss. Hon lovade till och med att hälsa på mig.


A. G. G., 24 juli 2015