Be Montse om förböner

Bön för privat bruk.

Den vördnadsvärda Montse Grases

Herre, du förlänade din tjänarinna Montserrat nåden att fridfullt och glatt överlämna sig åt din gudomliga vilja, som hon med beundransvärd enkelhet efterlevde mitt i världen: lär också mig att med kärlek uppoffra mitt dagliga arbete till dig och förvandla det till en kristen tjänst åt min nästa. Förhärliga i din nåd din tjänarinna Montserrat . Må hennes förböner beveka dig att höra den bön, som jag nu riktar till dig… Amen.

Fader Vår, Var hälsad, Maria, Ära vare Fadern

I enlighet med påven Urban VIII: s dekret tillkännager vi att det på intet sätt föreligger någon avsikt att föregripa Kyrkans domslut och att denna bön inte är avsedd för offentligt bruk.

Ladda ner bönekortet