Jag fick driva in en skuld

Under tio år hade min man inte lyckats inkassera en fordran. När han dog och jag fick ta hand om ärendet, förvärrades situationen så mycket att jag funderade på att ge upp fordran.

Foto: images_of_money

Jag bad Isidoro om hjälp, i början litet blygt, eftersom jag var förvånad över att han, efter så många år, ännu inte hade helgonförklarats, men mitt förtroende ökade och jag bad bönekortet, övertygad om att det skulle hjälpa mig, eftersom behovet att få hjälp redan brådskade.

Jag fick in pengarna på ett vänskapligt sätt och utan problem. Jag sänder en donation för att medverka till att vi får se honom upphöjd till altaret, så som han förtjänar.

A.L.M.