Inledning till Paulusår

Biskop Javier Echevarría inleder med denna video jubelåret som ägnats till den helige Paulus. Han uttrycker sin önskan och bön om att ” vi alla må lära oss Jesu Kristi lära genom det som Aposteln har överfört till oss”. (Textad på engelska)