Inför blindhet

En dag i mars visade min son mig en rodnad i vänstra ögat. Vi trodde att det var konjunktivit (blindhinneinflammation).

Foto: RickyDavid

Sedan fick vi veta att det handlade om något allvarligare: en svår hornhinneinflammation. Av okänd anledning medförde denna sjukdom, som i de flesta fall går över utan några större komplikationer, mycket allvarliga följder för min son; han förlorade synen i över tre veckor.

Den medicinska vården var den bästa vi kunde ge honom. Inte heller fattades det böner från familj och vänner. Men jag är säker på att Isidoro Zorzanos förböner har varit verksamma, eftersom vi har anbefallt vår son till hans beskydd, ofta och under många år tillbaka. Sedan min son drabbats av den här sjukdomen, gjorde jag det ännu mer intensivt. I mitten av juli återfick han hela synförmågan.

L.G.U.M.