Ge denna tro näring

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien lägger vi ut ett antal videor som berättar om liv som förändrats av tron. "Nourish this faith" är berättelsen om Matt, en walesisk kyrkoherde som fick hjälp av Opus Dei att följa sin kallelse till prästämbetet.