Direktsädning av Guadalupes saligförklaring

Guadalupe Ortiz de Landázuri blir den första lekmannamedlemmen i Opus Dei som saligförklaras. Saligförklaringen äger rum i Madrid lördagen den 18 maj.

Mässan börjar kl 11.00 och kommer att livestreamas via länken www.opusdei.org/live . Söndag den 19 maj kl. 12.00 firas en tacksägelsemässa som också kommer att sändas via samma länk.

Guadalupe var karaktärsfast och modig av naturen. Hon disputerade i kemi och var en av de första kvinnliga medlemmarna i Opus Dei. I Spanien utvecklade hon flera projekt för att bistå unga och yrkesverksamma kvinnor samt mödrar med barn. Mellan 1950 och 1956 började hon Opus Dei:s apostoliska arbete med kvinnor i Mexiko. Där grundade hon flera studenthem, en yrkesskola för kvinnliga lantbruksarbetare och en rörlig läkemedelsdispensär.

Människor som kände Guadalupe minns henne som alltid glad person, med ett leende på läpparna och en förmåga att sprida glädje och optimism i sin omgivning. Hon visade alla kärlek och hennes öppna och vänliga sätt ingav andra förtroende och förmådde dem att söka vänskap med Kristus. Fader John Wauck har nyligen skrivit en artikel på engelska om Guadalupes förmåga att bilda vänskapsband: https://opusdei.org/en-uk/article/a-true-friend/

Guadalupe dog i Pamplona, Spanien, den 16 juli 1975 med ryktet om sig att vara helig. I oktober 2017 meddelade den heliga stolen att Påve Franciskus beslutat att Guadalupe skulle saligförklaras efter att ha godkänt ett mirakulöst tillfrisknande som tillskrivits hennes förböner. Du kan läsa om detta mirakel här. Och här kan du läsa mer om Guadalupes liv