Där jag kände mig trygg

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien publicerar vi ett antal videor som berättar historier om liv som förändrats av tro. "Där jag kände mig säker" är berättelsen om Ilyas, som träffade kristendomen i Netherhall House 1980.