Antal artiklar: 3

Berättelser och mottagna bönhörelser

Det är en vanlig vana i Kyrkan att vända sig till människor med helgonrykte när man har något behov. Vi presenterar ett axplock av berättelser om bönhörelser som har kommit till Opus Deis Kontor för helgonförklaringsprocesser

Bönhörelser

Be don Álvaro om förböner

Bön för att be den salige Álvaro del Portillo om förböner.

Álvaro del Portillo

Biografi över den salige Álvaro

Den salige biskop Alvaro del Portillo föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914, som det tredje av åtta barn i en djupt kristen familj. Han blev doktor i väg- och vattenbyggnadsteknik, i filosofi och i kyrkorätt.

Liv och berättelser