Number of articles: 2

Kňazi numerári a pridružení: Aby ostatní žiarili

O Opus Dei

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.

Osobná prelatúra