Number of articles: 2

Nadprirodzený dôvod

Čo znamená „posväcovať prácu“? Nasledujúci článok vysvetľuje, že to znamená mať k nej nejaký dôvod, nejaké prečo: lásku k Bohu a kvôli nemu lásku k iným. Láska má na prácu zásadný vplyv, vedie nás k tomu, aby sme ju robili dobre, kompetentne a bezchybne.

Duchovný život

Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Opus Dei