Number of articles: 3

Prečo máme pôstne obdobie?

Čo je pôst? Aký zmysel má pôst? Čo je pokánie? Aké povinnosti má katolík v pôstnom období? Odpovedáme na niekoľko otázok a odpovedí o tomto liturgickom období.

Duchovný život

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky.

Od pápeža

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19)

Od pápeža