Number of articles: 5

V radostnom očakávaní Krista

Dovoliť Božej láske, aby sa nás dotýkala, dovoliť Kristovi, aby na nás hľadel: nádej pred nami otvára nový svet, pretože sa zakladá na tom, čo v nás chce Boh vykonať.

Ježiš Kristus

Kráčať ku Kristovi

V tomto článku sa zamyslíme nad úryvkom evanjelia, v ktorom Ježiš kráča po vode. Ak sa ponoríme do tejto scény, ako by sme boli jednou z prítomných postáv, prídeme na to, že spolu s Ním prekonáme ťažkosti, neistoty aj obavy.

Ježiš Kristus

Ježišova tvár

„Pane, ja hľadám Tvoju tvár! Nech sa učím nachádzať ju, ukazovať iným a objavovať Ťa v obyčajných udalostiach môjho života“. Článok o nachádzaní Kristovej tváre v našom živote.

Kresťanský život

Advent ako príprava na Pánov príchod

,,Advent nám ponúka čas na zastavenie a stíšenie, aby sme mohli prijímať Božiu prítomnosť.“ Nový článok k liturgickému roku.

Duchovný život

Srdce rozohriate Slovom: život so Svätým Písmom (II)

Ježišova modlitba bola hlboko zakorenená v Božom slove. A tak to má byť i s naším dialógom s Bohom na ulici.

Duchovný život