Number of articles: 1

Našiel som ťa v blate

Keď v práci neprichádzali žiadni zákazníci, brával som do ruky kartičku a hovoril mu: „Pomôž mi!“ A hneď tu boli tri, štyri alebo i päť výmen oleja. Tak rástlo naše priateľstvo.

Osobné svedectvá