Veriaci

Začlenenie

Začlenenie

Veriaci Opus Dei sa zaväzujú zúčastňovať sa na kresťanskom vzdelávaní poskytovanom Prelatúrou a na usilovnej spolupráci v rámci apoštolskej činnosti Cirkvi.