Tlačové materiály

Fotografie sv. Josemaríu (do roku 1971)

Prinášame niekoľko fotografií zakladateľa Opus Dei. Narodil sa v meste Barbastro v roku 1902, zomrel v roku 1975 a svätorečený bol pápežom Jánom Pavlom II. 6. októbra 2002.

Play

Videá svätého Josemaríu

Filmy o zakladateľovi Opus Dei. Prinášame tu náhľady videí v zníženej kvalite. Ak máte záujem o kópiu vo vysokej kvalite, môžete nás o ňu požiadať vypněním formulára, ktorý ponúkame.

Fotografie sv. Josemaríu (po roku 1972)

Prinášame niekoľko fotografií zakladateľa Opus Dei. Narodil sa v meste Barbastro v roku 1902, zomrel v roku 1975 a svätorečený bol pápežom Jánom Pavlom II. 6. októbra 2002.