Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi
Namestie sv. Petra.
Štruktúra Prelatúry
Mons. Fernando Ocáriz s jeho generálnym vikárom, mons. Mariano Fazio.

Osobná Prelatúra

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.